شرکت دانگیل رابربلت

شرکت دانگیل رابربلت درسال1945 میلادی بانام شرکت صنایع شیمیایی دانگیل تاسیس شدودرسال 1966 میلادی به نام تسمه لاستیکی دانگیل تغییرنام پیداکرد.
کمپانی دانگیل رابربلت شهرت خوبی درکسب اعتماد و اطمینان و درنهایت کیفیت کالا را به دست آورده و در سال 2002 میلادی به عنوان یک برندنمونه درساخت و تولید تسمه صنعتی معرفی شد.
حال آنکه پس از گذشت حدود 60 سال درزمینه صنعتی، ماشینی و کشاورزی متنوع شده است و برند این کارخانه را با نام جدید( دی ار بی ) مخفف تسمه لاستیکی دانگیل معرفی شده است و به عنوان یک برند در تولید و ساخت وسیع تسمه های صنعتی- ماشینی –کشاورزی فعالیت دارد.

 

رشد تجاری شرکت دانگیل رابربلت :

رشد تجاری شرکت دانگیل رابربلت و معروف شدن کمپانی دانگیل رابربلت بازتابی جهانی داشت و بازتاب دیگران ارایه ی راه کارها و دستور العمل های آتی شرکت را نشان می دهد.
این کمپانی با به روز کردن تنوع و کیفیت محصولات هدف آینده خود را جهت دار ، و براساس یک قالب منظم و استوار قرار داده که مبنی بر طراحی و ساختار موثر و پویا و ایمن از نظرکیفیت و سوددهی قرار داده است.

کمپانی دانگیل رابربلت بدلیل تستینگ های کارایی از طریق شبیه سازی سه بعدی و همچنین تست محدوده اندازه گیری بر روی مواد لاستیکی اولیه افتخار می کند.
که محصولاتی سبک و قوی از مواد لاستیکی با کیفیت و مواد خام با ویژگیهای کاربردی تولید می کند.
برند جدید شرکت فقط یک تغییرخارجی اسمی نیست بلکه دارای یک اراده برای تغییر آگاهانه برگرفته از اراده ی پرسنل برای تغییرات کلی که شامل فرهنگ شرکتی وسازمانی دانگیل رابربلت می باشد.

شرکت DONGIL RUBBER BELT در سال 1945 در شهر بوسان واقع در کشور کره جنوبی تاسیس گردیده و عمده فعالیت آن در زمینه محصولات لاستیکی میباشد که به قرار زیر میباشد.

1- تسمه های V شکل روکشدار (ساده)

A
B
C
D
9.5
2- تسمه V شکل دنده ای دانگیل رابربلت

AX
BX
CX
9.5X
3- تسمه های شیاری PK

3PK
4PK
5PK
6PK
8PK
9PK
10PK

تسمه های تایمینگ برای خودرو های مصرفی در ایران به قرار زیر می باشد :

1- تسمه های V شکل ساده چند خطی

RA
RB
RC
R3V
R5V
R8V
2- تسمه های V شکل چند خطی دنده ای

RAX
RBX
R3VX
R5VX
RXPZ
RXPA
RXPB

تسمه های دور متغیر صنعتی و کشاورزی نیز به قرار زیر می باشد:

1- تسمه های شش گوش

AA
BB
CC
2- تسمه های V شکل اسپشیال روکشدار.

SPZ/3V
SPA
SPB
SPC
8V
3- تسمه های V شکل اسپشیال دنده ای دانگیل رابربلت.

XPZ/3VX
XPA
XPB/5VX
XPC

برند دانگیل رابربلت